Uitgeverij Van Gennep
Amsterdam, 8 april 2021
Persbericht

Vrijdag 9 april verschijnt

Doorbraakpartij

De verrassende weg naar de macht van de VVD, 1948 -2021

Lenny Vulperhorst

De naoorlogse politieke geschiedenis van Nederland heeft een verrassende uitkomst. Na de periodes van verzuiling en polarisatie, waarin sociaaldemocraten en christendemocraten als grootste partijen om de politieke macht streden, hebben we nu te maken met een versplinterd politiek landschap. PvdA en CDA zijn gedecimeerd, populistische partijen en nieuwe beginselpartijen roeren de trom en de VVD heeft de centrale machtspositie ingenomen.

Dat de VVD sinds 2010 de grootste is, hadden zelfs de liberalen niet verwacht. De naoorlogse geschiedenis van de VVD roept daarom een aantal vragen op: Hoe is de VVD in het centrum van de macht terechtgekomen? Is er sprake van toeval of van bewuste opzet? Op welke momenten wist de VVD te groeien? Welke strategieën hanteerden haar leiders? En welke campagnes waren succesvol?

Doorbraakpartij is een verhelderende en verrassende analyse van een politieke successtory die nu al bijna 75 jaar duurt.

Lenny Vulperhorst is politicoloog en schreef eerder over fraude in de bouw- en vastgoedwereld, over de voedseltransitie en over de falende overheid. In 1985 was hij co-auteur van een ongepubliceerd gebleven boek over de VVD: Doorbraakpartij is dan ook het resultaat van bijna veertig jaar VVD-watching.

104 pp
isbn 9789461645357
prijs € 15


Voor leesexemplaren mailt u naar:
publiciteit@vangennep-boeken.nl
facebook twitter linkedin 
Uitgeverij Van Gennep
Kantoor
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam

Post
Postbus 14536
1001 LA Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Uitschrijven