Uitgeverij Van Gennep
Amsterdam, 27 mei 2021
Persbericht

Woensdag 9 juni verschijnt

Het nieuwe Westen

De identitaire strijd om de sociale verbeelding

Hans Boutellier

Van #Me Too-feministen, Black Lives Matter-activisten, witte suprematisten tot islamisten en borealen: er woedt een hevige strijd om de sociale verbeelding van het Westen. Waar komt de behoefte aan erkenning vandaan? Wat is de inzet van de strijd? Op welke wijze wordt ze gevoerd? En waarin verschilt polarisatie van politiek?

Hans Boutellier onderzoekt deze fascinerende strijd en zoekt ‘het nieuwe Westen’ in termen van wederkerigheid en een bezield geloof in de democratische rechtsstaat. Hij biedt het boek aan burgemeester Halsema aan op de digitale conferentie Perspectieven in polarisatie, die op 9 juni 2021 plaatsvindt vanuit de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Nadere toelichting
De samenleving is drastisch veranderd, onder andere door de sociale media en de migratiebewegingen van de laatste decennia. Dat lijkt steeds meer problemen te geven. Dat is niet alleen in ons land zo, maar in de gehele westerse wereld. Het Westen staat van alle kanten onder druk – er klinkt een roep om een nieuw groot verhaal.

In de behoefte aan nieuwe verbeelding domineert de identiteitspolitiek. Veel groepen strijden voor erkenning, maar daar tegenover groeit ook juist verzet tegen gelijkheid. Het leidt tot polariserende processen. Deze kunnen escaleren van politieke tegenstellingen tot regelrechte vijandschap.

In die context speelt de liberale democratische rechtsstaat een beslissende rol. Niet alleen juridisch, maar ook sociaal. Boutellier beschrijft de sociale verbeelding van het nieuwe Westen – voorbij de identitaire strijd – in termen van wederkerigheid, morele zwaartepunten en een bezield geloof in de democratische rechtsstaat.

Hans Boutellier (1953) is bijzonder hoogleraar Polarisatie en Veerkracht aan de Vrije Universiteit. Eerder verschenen van zijn hand onder meer De veiligheidsutopie (2002), De improvisatiemaatschappij (2011) en Het seculiere experiment (2015). In 2019 werd hij koninklijk onderscheiden voor zijn bijdrage aan beleid en samenleving. Over zijn werk schreef de pers: ‘een fysieke ervaring om te lezen’ (Paul Schnabel), ‘een langgerekte Aha-Erlebnis’ (NRC-Handelsblad), ‘een scherp oog voor de tijdgeest’ (De Volkskrant). Dit boek is een volgende stap in zijn werk.176 pp
isbn 9789461645326
prijs € 16,99


Voor recensie-exemplaren mailt u naar:
publiciteit@vangennep-boeken.nl
facebook twitter linkedin 
Uitgeverij Van Gennep
Kantoor
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam

Post
Postbus 14536
1001 LA Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Uitschrijven