Uitgeverij Van Gennep
Amsterdam, 25-1-2022

VERSCHIJNT 28 JANUARI

Geachte collega,

Graag vraag ik uw aandacht voor:
Jan de Ridder
De transparante overheid
Grip vergroten en verantwoording afleggen
Isbn 9789461645548, 264 pp, prijs €22,50EEN HOOGST ACTUEEL BOEK MET RELEVANTIE VOOR ZOWEL DE LANDELIJKE ALS DE LOKALE POLITIEK
TOT DE VERKIEZINGEN VAN 17 MAART IN DE AANDACHT

AS VRIJDAG INTERVIEW IN NRC HANDELSBLAD EN ZATERDAG AANDACHT VOOR AFSCHEID IN HET PAROOLDe publieke verantwoording door de overheid over de uitvoering van beleid schiet tekort. De kritische, wantrouwige burger die het gezag niet meer als vanzelfsprekend accepteert, verwacht van zijn gezagsdragers wel een foutloze uitvoering. Bestuurders en professionals die te maken hebben met taaie problemen vol onzekerheden, durven dat niet te laten zien en tegenslagen nauwelijks toe te geven.

In dit boek gaat Jan de Ridder, vertrekkend directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam, dieper in op deze patstelling die zich ook in het lokale bestuur manifesteert. Heeft de gemeenteraad voldoende grip op de gang van zaken? Welke structurele problemen spelen er in de gemeentelijke organisatie? Wat is de rol van de rekenkamer in het politieke en organisatorische krachtenveld? Op welke wijze kan de publieke verantwoording worden verbeterd?

In 2010 verliet Jan de Ridder de universiteit om directeur te worden van de Rekenkamer Metropool Amsterdam en sinds 2014 is hij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamer-commissies. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van het symposium Waardevol Bestuur en zijn afscheid als directeur van de RMA.

1
Voor exemplaren met aanbiedingskorting

1 exemplaren - 43%
2 exemplaren - 44%
4 exemplaren - 45%

kunt u bellen (06-20612852) of mailen naar:
chris@vangennep-boeken.nlfacebook twitter linkedin 
Uitgeverij Van Gennep
Kantoor
Cabralstraat 1
1057 CD Amsterdam

Post
Postbus 14536
1001 LA Amsterdam
chris@vangennep-boeken.nl

Uitschrijven