1 OP DE 4. Kindermishandeling, een publiek probleem

 
 
 

VEEL MEDIA-AANDACHT VOOR 1 OP DE 4 |
17 november verschenen

1 OP DE 4. Kindermishandeling, een publiek probleem onder redactie van Krijn van Beek, Majone Steketee, Lia van Doorn & Marcel Ham.

Jaarlijks zijn er in ons land meer dan 118.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling of verwaarlozing. Eén op vier Nederlanders heeft er ooit onder geleden of doet dat nog steeds. In dit boek onderzoeken experts en onderzoekers kindermishandeling als publiek probleem. Hoe krijgen we er grip op?

ISBN 9789461646781 | PPB | 288 PP. | €19,90

NRC Handelsblad: “Professionals die in ‘multidisciplinaire teams’ kinderen moeten helpen, werken niet goed samen. Ze wantrouwen elkaar en praten bij casusbesprekingen meer over elkaars verantwoordelijkheden dan over de nood van het kind of het gezin. Dat concluderen onderzoekers van de Fontys Hogeschool op basis van interviews en 116 casuïstiekbesprekingen bij negen organisaties. Hun bevindingen staan in een (…) bundel over kindermishandeling, een uitgave van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. De studie geeft een ontnuchterend beeld van hoe de zogenoemde ‘transformatie’ van de jeugdzorg in de praktijk werkt. (...)”  verder lezen

Dagblad Trouw: “In een boek over kindermishandeling dat het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken vandaag publiceert, hebben de onderzoekers hun bevindingen al uitgebreid op een rijtje gezet. Ze beschrijven letterlijk hoe chaotisch de vergaderingen verlopen, zoals hieronder ook in enkele voorbeelden is te lezen. Met overvolle agenda’s, soms twaalf casussen in anderhalf uur tijd en niemand die overzicht heeft of de leiding neemt. Wijkwerkers ventileren hun frustraties, voelen zich slachtoffer van een werkwijze die ze moeten volgen. Gedragsdeskundigen klagen over incomplete dossiers. En niemand tipt de ander hoe het beter kan. Laat staan dat ze samen tot concrete oplossingen komen voor de gezinnen. Volgens de onderzoekers verdwijnen de kinderen, om wie het gaat, in de gesprekken naar de achtergrond. (...)”  verder lezen