Het kind met vijf namen door Willem Knaap

 

   

ZOJUIST VERSCHENEN

banner Het kind met vijf namen | Knaap

Een slachtoffer aan het woord: Willem Knaap vertelt op subtiele en ingehouden wijze over zijn jeugd

De Commissie Samson deed onderzoek naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen sinds 1945. De aanbevelingen uit het rapport van de commissie uit 2012 werden overgenomen, waardoor de slachtoffers een aanvraag konden doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Willem Knaap was een van degenen die een schadevergoeding ontvingen. Zijn relaas is zowel een indringende getuigenis als een literair kleinood.

 
 
 

Het kind met vijf namen

Een jeugd in vreemde handen

WILLEM KNAAP

 
cover Het kind met vijf namen | Knaap
 

ISBN 9789461643735 | PPB | 96 PP | €14,95
ISBN 9789461649799 | eBook | €10,99

 

Bij hun moeder kunnen het kleine jongetje en zijn broertje niet blijven. Ook niet als er een nieuwe vader in het gezin komt. Het zijn de moeilijke jaren vijftig, het gezin leeft in armoede en de ouders kunnen de situatie niet aan.

De kinderen worden uit huis geplaatst en komen terecht in een tehuis. Ze komen in verschillende groepen terecht en mogen niet of nauwelijks contact hebben met elkaar. Het leven van het jongetje voltrekt zich in een kille, ijzeren regelmaat, waaraan nauwelijks valt te ontsnappen.

Als op een goede dag een echtpaar zich in het tehuis meldt, neemt het leven weer een nieuwe wending. Het kind wordt een man en de pleegmoeder maakt daar misbruik van.

 
 
 
 

Op subtiele, ingehouden wijze weet Willem Knaap in dit boek invoelbaar te maken wat hij in zijn jeugd heeft moeten doormaken. Het kind met vijf namen is het verhaal van een jeugd zonder liefde, dat je niet onberoerd laat.

 
jeugdfoto Willem Knaap
 

Willem Knaap (1956) was jarenlang werkzaam in het theaterwezen. Deze herinneringen schreef hij al in de jaren negentig van de vorige eeuw.