Hoe preventief beleid de overheid verandert: Verlangen naar voorkomen | Rik Peeters

 

Verlangen naar voorkomen. Hoe het preventieparadigma de overheid verandert | Rik Peeters No Images?  Click here

Taalachterstand, overgewicht, kindermishandeling,
lone wolves
: steeds vaker is preventief beleid het antwoord op onze maatschappelijke problemen. Maar wat betekent dit voor de manier waarop de overheid onze samenleving bestuurt en beheerst?

 

26 februari verschenen

 
 

Het verlangen naar voorkomen

Hoe het preventieparadigma
de overheid verandert

Rik Peeters

ISBN 9789461643292 | PPB |
240 PP | €24,90

 
 
 
 

In Het verlangen naar voorkomen verkent Rik Peeters het concept ‘preventie’ en beschrijft hij de manier waarop dit de aanpak van maatschappelijke problemen rond veiligheid, gezondheid en welzijn heeft veranderd. Peeters analyseert de verstrekkende gevolgen van deze transformaties voor de verhouding tussen overheid en samenleving:

  • wat betekent de verwantschap tussen preventie en toezicht voor het publieke, virtuele en private domein?
  • hoe verandert het principe ‘hoe vroeger, hoe beter’ de legitimatie van overheidsinterventie?
  • en wat zijn de grenzen van preventie door gedragssturing?

Rik Peeters is bestuurskundige en politiek filosoof. Hij promoveerde in 2013 op een studie naar de betekenis van het preventiedenken in het openbaar bestuur.

De auteur is beschikbaar voor interviews.