RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Minister Plasterk neemt eerste exemplaar in ontvangst van Rijdende treinen en gepasseerde stations

Minister Plasterk neemt eerste exemplaar in ontvangst van Rijdende treinen en gepasseerde stations

Dinsdag 8 december j.l. werd aan minister Plasterk het eerste exemplaar overhandigd van Rijdende treinen en gepasseerde stations. Over Srebrenica, de kredietcrisis en andere beleidsfiasco's door Jouke de Vries en Paul Bordewijk.

Er gaat veel fout in de wereld. De kredietcrisis laat zien welke gevolgen collectieve verblinding kan hebben. Maar ook overheidsbeslissingen pakken vaak verkeerd uit. Dikwijls komt dat omdat discussies onvoldoende open worden gevoerd. Politici zijn ervan overtuigd dat er een nieuwe spoorlijn of een nieuw gevechtsvliegtuig moet komen en dulden daarbij geen tegenspraak. In kleine groepen heerst vaak een vorm van zelfcensuur: men wil niet uit de toon vallen.  Het publieke debat wordt soms gehinderd door taboes uit het verleden, waardoor bijvoorbeeld de schaduwkanten van de multiculturele samenleving veel te lang onbespreekbaar zijn gebleven. In al deze gevallen heerst consensusdrang: het negeren van essentiële informatie vanwege psychologische, morele of sociale factoren, met beleidsfiasco’s als gevolg.