Verlossing van schuld en boete - Socialevraagstukken.nl jaarboek 2014

 
 
 

 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
Header TSS Jaarboek 2014
 
 

25 SEPTEMBER VERSCHENEN

Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen.

Socialevraagstukken.nl

 
   

Overheden en huishoudens steken zich massaal in de schulden. Ruim 2 miljoen huishoudens hebben een betalingsachterstand. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde vorig jaar sinds het begin van de crisis tot 89.000. Steeds meer mensen komen er niet meer uit.

We zijn gewend door een financiële bril naar schulden te kijken en zien dan: de 3-procentsnorm, het toepassen van renteregels, de protocollen van de schuldhulpverlening. De schuldproblematiek is er niet minder om geworden en aan de diepere oorzaken gebeurt zo weinig.

Zijn er ook andere manieren te bedenken om met schulden om te gaan dan aflossen, boetes en schuldsanering? Wat zien we als we door een morele bril kijken? Hoe haalbaar is kwijtschelding? Hoe kunnen schuldenaren met een digitaal platform weer greep op hun leven krijgen? En waarom is meer gelijkwaardigheid tussen schuldenaar en schuldeiser geen illusie?

 

ISBN 9789461643278 | 200 PP | PPB | € 22,50

Met bijdragen van Nadja Jungmann, Roeland van Geuns, Marcel Canoy, Robin Fransman, Marc Räkers, Femmianne Bredewold, Rodrigo Fernandez, Anneke Menger, Jaap van Vliet, Erik Bähre, Jelle van der Meer, Tamara Madern, Anna van der Schors en Marc Anderson.

 
Stijn Verhagen
 

Stijn Verhagen is lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht.

 

 
 
Lilian Linders
 

Lilian Linders is lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool Sociale Studies en geeft leiding aan de Wmo-werkplaats Noord-Brabant.

 

 
 
Marcel Ham
 

Marcel Ham is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

 
Voor de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep, afdeling Publiciteit: publiciteit@vangennep-boeken.nl | 020-6247033
 
         
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken
Marcel Ham | 06-81137274 | m.ham@movisie.nl

 

Uitgeverij van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW Amsterdam
020-6247033
publiciteit@vangennep-boeken.nl
www.uitgeverijvangennep.nl