RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Gemengde gevoelens door Baukje Prins

 
 

 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 

VERSCHIJNT 30 MEI

GEMENGDE GEVOELENS. MOLUKSE EN NEDERLANDSE KLASGENOTEN IN DE JAREN ZESTIG

 
3D Cover Gemengde gevoelens - Prins  
   

Het sneeuwde toen de Roma op 8 april 1951 de haven van Rotterdam binnenliep. Een maand na vertrek uit Jakarta zetten meer dan 900 passagiers voet op Nederlandse bodem. Het was de derde van twaalf tochten waarmee binnen drie maanden zo’n 12.500 Molukse mannen, vrouwen en kinderen van het eiland Java naar Nederland kwamen. Zo’n vierhonderd van hen kwamen terecht in de kampen Oranje en Ybenheer, enkele kilometers buiten het dorp Oosterwolde in Friesland. De basisschool van meester Hoogeveen groeide in de jaren zestig uit tot de grootste gemengde school van Nederland. Voor de kinderen leek het de gewoonste zaak van de wereld, maar was dat ook zo?

In Gemengde gevoelens duikt Baukje Prins de archieven in en tekent de levensverhalen op van haar Molukse en Nederlandse klasgenoten. Het resultaat is een verrassend boek over de invloed van een turbulent integratieproces op het persoonlijk leven van zowel gevestigden als buitenstaanders.

ISBN 9789461643087 | NUR | PPB | 264 PP | €19,90

 

Over de auteur

 
   

Baukje Prins (1956) is filosoof en lector aan de Haagse Hogeschool. Eerder schreef zij Voorbij de onschuld. Het debat over integratie in Nederland (3e druk, 2009). Daarover schreef de pers:

‘Haar boek toont een onafhankelijkheid van denken die elders te zeer wordt gemist.’ – Paul Scheffer in NRC Handelsblad

‘Een heldere studie’ – De Morgen

‘Een rijk en complex boek’ – Filosofie & Praktijk

‘Rijk en verhelderend’ – Standaard der Letteren