RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Ik heb de tijd (poŽzie) door Danny Degenaar -- Boektrailer

 
 

 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 

BOEKTRAILER IK HEB DE TIJD

Bekijk nu de boektrailer voor Danny Degenaars zojuist verschenen tweede dichtbundel Ik heb de tijd, gemaakt door Jet Crielaard, die tevens de illustraties in de bundel verzorgde.

 
   

Toen alle Sandwichdebuten in 2010 bijeengebracht werden in de uitgave Clubsandwich, merkte poëzietijdschift Meander op: ‘Bruisende, zeer intelligente poëzie. Het is dan ook verbazend – zeg maar gerust bizar – dat er van Degenaar na dit geweldige debuut niets meer vernomen is. Zou hij nog ooit met een tweede bundel komen?’

Het antwoord is JA. Na bijna negen jaar verschijnt Degenaars tweede bundel, het toepasselijk getitelde Ik heb de tijd. Opnieuw een bundel als geen andere, waarin woordspelingen, taalvondsten, verwijzingen en opmerkelijk veel dieren over elkaar heen buitelen.

Met illustraties van Jet H.H. Crielaard.

ISBN 9789461642653 | PPB | 40 PP | €16,90

 
         
 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep,
afdeling Publiciteit.

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
020-6247033