Mark Rutte reageert geschokt op boek Lucie Mosterd

Mark Rutte reageert geschokt op boek Lucie Mosterd

 

Het boek Ik stond laatst voor een poppenkraam van Lucie Mosterd, wier tienerdochter op twaalfjarige leeftijd in handen viel van een loverboy, heeft VVD-leider Mark Rutte aangegrepen.

 

De politicus sprak in een interview met weekblad Story zijn ongenoegen uit over hoe de zaak van Mosterd is behandeld door politie, jeugdzorg en de leerplichtambtenaar.

‘Ik ben geschokt door dit verhaal. Het is onbegrijpelijk dat de politie niet heeft opgetreden.’

 

Strafrechtelijke kant

 

De VVD-leider vindt de term loverboy ongepast en spreekt liever van pooiers. Hij pleit ervoor dat de zaak nader strafrechtelijk onderzocht wordt door de politie

 

Maar niet alleen de politie heeft een steek laten vallen in de zaak Mosterd, vindt Rutte. De leerplichtambtenaar heeft volgens hem zijn werk niet goed gedaan. ‘Het meisje is niet naar school geweest, maar kennelijk maakte de leerplichtambtenaar zich daar niet druk over. Het netwerk om haar heen sluit niet voldoende, waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren.’

 

Meldplicht

 

De school heeft volgens Rutte een belangrijke taak te vervullen wanneer het aankomt op voorlichting en preventie. ‘De ouders moeten weten wat er aan de hand is. Scholen zeggen vaak dat zij daar geen betrokkenheid bij hebben, omdat die meisjes bij de poort worden opgewacht. Dat is misschien wel zo, maar daarmee vervalt natuurlijk niet de plicht van de school om te melden als een kind niet aanwezig is.’

 

Scholen zouden meisjes ook beter moeten voorlichten, zegt Rutte. ‘Ik zou graag zien dat bij een vak zoals seksuele voorlichting meisjes worden gewaarschuwd tegen de gevaren van loverboys.’

 

Het boek Ik stond laatst voor een poppenkraam is wat dat betreft het ideale boek om ouders te waarschuwen voor de gevaren van loverboys.