RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Leerschool der liefde (roman) door Michael Kumpfmüller

 

6 februari verschenen

Leerschool der liefde (roman) door Michael Kumpfmüller, vertaald uit het Duits door Gerrit Bussink

Unieke roman waarin de veel geprezen Duitse schrijver Michael Kumpfmüller (De heerlijkheid van het leven, 2013) de gevoelens van een man op  liefdevolle en onsentimentele wijze analyseert en tot leven brengt.

ISBN 9789461644060 | PPB | 264 PP. | €19,90
ISBN 9789461649515 | ePub 2.0 | €14,99