Michel Krielaars in NRC over Hotel Europa

 

 

“Hotel Europa heeft me (...) een tweede verdieping van mijn kennis opgeleverd.”

Michel Krielaars in NRC over Piet de Moors Hotel Europa

"2018 wordt het jaar van Midden-Europa (...) Om het huidige Midden-Europa met zijn politieke en maatschappelijke spanningen enigszins te begrijpen, moet je je toevlucht zoeken bij de literatuur. Ik besefte dat weer eens toen ik afgelopen week Piet de Moors Hotel Europa las, een uitgebreidere en herziene versie van zijn in 2005 verschenen Schemerland. Stemmen uit Midden-Europa. Bij herlezing maakte dat boek opnieuw indruk op me." - Michel Krielaars in NRC Handelsblad

HOTEL EUROPA. Beeld van een gespannen wereld door Piet de Moor.

ISBN 9789461644541 | PPB | 296 PP. | €22,50
ISBN 9789461649492 | ePub2.0 | €15,99