S&D Jaargang 74 - nummer 4

cover
 

TE VERSCHIJNEN IN OKTOBER

ISBN 9789461648501 | PPB | 48 PP. | €17,50

S&D NUMMER 4

INHOUD

Redactioneel | Inwisselbaar
Column | Marijke Linthorst | Met twee maten

Paul Tang | Europese winstwaarschuwing
Jacques Wallage | De politiek kan het niet alleen
Leen Hoffman | Asschers erfenis gaat ver terug

JONG EN TOCH BOOS. PROMOVENDI OVER HEDENDAAGS NEOLIBERALISME
Naomi Woltring | Lessen uit het neoliberalisme: repolitiseer de civil society
Jan Overwijk | De strijd om efficiëntie
Lars Cornelissen | De VVD: neoliberaal tot in de vezels

PVDA, HOE VERDER? (3)
Patrick van Schie | Vrees het volk niet: een welgemeend advies van een liberaal aan de PvdA
Simon Otjes | De wederopstanding van GroenLinks
Ton Elias | Neem maar meer stelling tegen de gemakzucht

A.L. Snijders | Geweer

S&D is uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie. Het blad verschijnt zes maal per jaar.