RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Mooie besprekingen van De tere bloemen...

 
 
 

Myrte Leffrings Tere bloemen in de pers

'Een boeiende mentale tocht voor de lezer.'
- De Morgen

'Een intrigerende bundel, die uitnodigt tot aandachtige lezing en herlezing.' - Meander Magazine

DE TERE BLOEMEN VAN HET VERSTAND |
POËZIE

ISBN 9789461644480 | PPB | 64 PP. | €14,95