Talent van de straat door Maike Kooijmans

TALENT VAN DE STRAAT | MAIKE KOOIJMANS

No Images? Click here

13 mei verschenen

 
banner Talent van de straat | Kooijmans
 

met rijke beschrijvingen schetst Maike Kooijmans hoe risicojongeren zich de straatcultuur eigen maken, en hoe jongerenwerkers hen verleiden om uit de criminaliteit te blijven

 
3D-omslag Talent van de straat | Kooijmans
 

Talent van de straat

Hoe je jongeren kunt verleiden uit de criminaliteit te blijven

MAIKE KOOIJMANS

Ravi, Ibrahim en Micha hebben voor hun gevoel vaak gefaald. Ze hebben geen diploma, voelen zich achtergesteld en hebben weinig vertrouwen in de toekomst. De criminaliteit lonkt. Kunnen de rapworkshops en voetbalwedstrijden die het jongerenwerk ze aanbiedt een tegenwicht bieden aan de verleidingen van ‘de straat’?

Dat onderzoekt Maike Kooijmans in dit boek. Ze sprak uitvoerig met risicojongeren en jongerenwerkers, en bestudeerde hun gedrag en emoties.

‘Het werk van Maike Kooijmans geeft het jongerenwerk richting, hart en handen voor een nieuwe, populaire, maar nog weinig onderbouwde aanpak van beginnend delinquent gedrag.’  Bas Vogelvang | lectoraat Reclassering en Veiligheidsbeleid | lector van het jaar 2016

 

 
 
 

ISBN 9789461644251 | PAPERBACK |
192 PP.
|
€19,90

 
 

Dit boek is een bewerking van het proefschrift Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie waarmee Maike Kooijmans op 13 mei 2016 aan de
Universiteit van Amsterdam de graad van doctor behaalde.

 

Over de auteur

Maike Kooijmans (1964) is docent Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en senior onderzoeker bij Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Zij promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (sociologie) op haar proefschrift Talent van de straat. Jongerenwerk als preventiestrategie.

 
portret Maike Kooijmans [copyright Bob Bronshoff]
 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit boek is mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning van Avans Hogeschool, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en cofinanciering van onderstaande consortiumpartners

◆ Universiteit van Amsterdam ◆ ContourdeTwern ◆ Welzijn Divers ◆ ROC Tilburg ◆ Hogeschool van Amsterdam ◆ Nederlands Jeugdinstituut ◆ West Beweegt ◆ Krajicek Foundation ◆  Combiwel ◆ Streetcornerwork ◆ IJsterk ◆ Dock ◆ ROC TOP ◆