RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt | Kruiter, Bredewold & Ham (red.)

 

12 MEI VERSCHENEN

 
banner Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt
 

De eerste analyse van de decentralisaties

Met bijdragen van onder anderen Thomas Kampen, Evelien Tonkens, Jos van der Lans, Pieter Hilhorst, Pepijn van Houwelingen, Sjors van Beek, Dana Feringa, Rob Arnoldus en Cher Steinfeld.

 
cover Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt
 

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

Een kroniek van een verandering

Kruiter, Bredewold & Ham (red.)

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Ze moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.

Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur van wetenschappers en journalisten brengt de nieuwe situatie scherp in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen?

 
 
 

ISBN 9789461644251 | PAPERBACK | 192 PP. | €19,90

 
 

BOEKPRESENTATIE 12 MEI | SPUI25, AMSTERDAM, 20.00 uur | Redacteuren Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham vertellen over de totstandkoming van het boek en hun bijdragen. Enkele auteurs zullen worden geïnterviewd. Het boek wordt overhandigd aan wethouder Arjan Vliegenthart van Amsterdam, die het boek van commentaar zal voorzien. | VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ZIE

 
 
portret Albert Jan Kruiter

ALBERT JAN KRUITER bestudeerde multi-probleemaanpak­ken in tal van grote steden, en schreef daar verschillende boeken over. Hij werkt bij het Instituut voor Publieke Waarden.

 

portret Femmianne Bredewold

FEMMIANNE BREDEWOLD
is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek en onderzoeker bij het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work aan Fontys Hogeschool.

portret Marcel Ham

MARCEL HAM
is hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en van socialevraagstukken.nl.

Voor interviewverzoeken neem contact op met Marcel Ham: m.ham@movisie.nlmobiel :06-81137274