Gemeene gratie. Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen | Dijkman, Fraanje, Kamps & Neuteboom

 
   
 
 

ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het CDA

 
banner Gemeene gratie | 35 jaar CDA

Welke rol kan het CDA in de toekomst spelen in de samenleving en in de politiek?

Om die vraag te beantwoorden grijpen de medewerkers van het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA terug op een belangrijk begrip uit de geschiedenis van de christendemocratie: ‘gemeene gratie’. Daarmee gaf Abraham Kuyper aan dat het goede in de samenleving niet was voorbehouden aan de mensen die het christelijk geloof aanhingen.

Het begrip is daarmee een zeer verrassend en vruchtbaar uitgangspunt voor een debat over de kernwaarden van de christendemocratie, die sterk verschillen van het liberale en sociaaldemocratische gedachtegoed. Wat moeten we verstaan onder het goede? Hoe verhouden politiek en samenleving zich tot elkaar? Welk appel kunnen overheid en politiek op de mensen doen?

In dit pamflet worden op toegankelijke en heldere wijze antwoorden geformuleerd. De auteurs stellen dat een christendemocratische politiek gericht op een betrokken samenleving Nederland een ander aanzien kan geven.

Pieter Jan Dijkman, Rien Fraanje, Maaike Kamps en Maarten Neuteboom zijn verbonden aan het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, de denktank van het CDA.

 
 
 
 
 

verschijnt 7 oktober

ISBN 9789461643988 | paperback | 104 pp. | €7,90

ISBN 9789461649652 | ePub | €5,99

 

 
 
 

WI-symposium | boekpresentatie

 

Dit pamflet is een cadeau van het WI, het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, aan de partij ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan. Het eerste exemplaar van het jubileumpamflet wordt aangeboden aan mw. drs. Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA, tijdens het WI-symposium op woensdag 7 oktober in het Beatrixgebouw op het Jaarbeursplein te Utrecht.

Het symposium draagt als thema: Wat de christendemocratie voor Nederland kan betekenen.

Meer info: 7 oktober - Symposium WI met Ab Klink, of direct aanmelden middels het aanmeldformulier.