RECTIFICATIE: Madam is not good ( Soesma Radja).

Wij hebben de indruk gewekt dat het boek Madam is not good van Soesma Radja in het najaar van 2018 door Uitgeverij Van Gennep zal worden uitgegeven (ISBN 9789461644879). De auteur heeft ons daartoe echter geen toestemming gegeven. De titel Madam is not good is en wordt door Uitgeverij SR uitgegeven (ISBN9789082734300). Indien u een of meer exemplaren wil inkopen, verwijzen wij u naar www.madamisnotgood.nl.

Door de onjuiste indruk te wekken dat Uitgeverij Van Gennep dit boek zal uitgeven, hebben wij onrechtmatig gehandeld jegens de auteur en de makers van de omslag. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft ons bevolen deze rectificatie te publiceren.

Uitgeverij van Gennep
Chris ten Kate, directeur


Dit bericht sluiten [x]

Op zoek naar ons. De politiek door andere ogen door SP-Kamerlid Ronald van Raak

 

Op zoek naar ons. De politiek door andere ogen: SP-Kamerlid Ronald van Raak in discussie met oude en nieuwe denkers No Images? Click here
 
   
 

Op zoek naar ons | Ronald van Raak

De politiek door andere ogen

 
 
 

3 maart verschenen

 
 

 

 
 
 

Hoe zou Aristoteles het slechte gedrag verklaren van bankiers? Waarom moet socialisme volgens Domela Nieuwenhuis gezellig zijn? Wat maakt Paus Franciscus tot een bijzondere manager? Waarom is Thomas Piketty een heel gewone econoom?

In Op zoek naar ons gaat Ronald van Raak in discussie met oude en nieuwe denkers. Over de crisis van het neoliberalisme en nieuwe tegenstellingen in de politiek. De groeiende invloed van consultants en het afnemende vertrouwen in het bestuur. Of de kritiek op de verzorgingsstaat en de behoefte aan een nieuw ‘wij’-gevoel. Stukken over Jezus en Marx, Augustinus en Dostojevski worden afgewisseld met scherpe analyses van de actuele politiek en vermakelijke anekdotes over de Tweede Kamer.

Op zoek naar ons is het vervolg op Op zoek naar vrijheid (2012).

 
 
 

9789461643612 | PAPERBACK | 176 PP | €14,95

9789461649935 | E-BOOK | €10,99

 
 
 

Ronald van Raak (1969)

is historicus en filosoof. Sinds 2006 zit hij in de Tweede Kamer voor de SP.

De auteur is beschikbaar voor interviews.

 
 
 

‘Als filosoof is hij in staat de visie van grote denkers te vertalen naar onze tijd. En toch in heel toegankelijke teksten.’ – Leeuwarder Courant