Steunend stelsel door Pieterjan van Delden

 
 
 
 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 
 

Hervorming sociaal domein brengt forse risico's met zich mee

VRIJDAG 29 AUGUSTUS werd Pieterjan van Deldens nieuwe boek gepresenteerd, dat wijst op de risico's en kansen bij de hervorming van het sociaal domein. De transformatie moet de rol van burgers versterken en leiden tot een verschuiving van intensieve naar preventieve vormen van ondersteuning en hulp.

 
   


Dit boek is een leidraad voor alle professionals en bestuurders die op dit moment te maken hebben met de grote veranderingen in welzijn, hulpverlening en zorg.

In ons land wordt het sociaal domein ingrijpend hervormd. De maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare groepen en de jeugdhulp vallen voortaan onder de gemeenten. Dit biedt grote kansen tot verbetering maar brengt ook forse risico’s met zich mee, zoals elders in Europa al is gebleken. Hier bleek dat gemeenten soms de kwaliteit van de hulp en zorg niet op niveau houden. Ook lukt het vaak niet om de kloof tussen de lokale en de gespecialiseerde zorg te overbruggen.

In de Nederlandse situatie moet de transformatie de rol van burgers versterken en leiden tot een verschuiving van intensieve naar preventieve vormen van ondersteuning en hulp. Dit is een vergaande ambitie. In het boek wordt beschreven dat dit alleen kan lukken door drie centrale opgaven als ijkpunten te nemen: uitbouwen van sociale netwerken van burgers, creëren van een markante lokale ondersteuningsstructuur en samenhang brengen in het totale aanbod.

Effectief uitgevoerd zijn deze ijkpunten de drijvende kracht om de transformatie tot stand te brengen. Gemeenten en instellingen brengen hiervoor de behoeften van burgers in kaart, herzien het hulpaanbod en stellen een lokale en een regionale ondersteuningsagenda op. De gemeenten gaan meer sturen via de netwerken van organisaties en professionals.

www.steunendstelsel.nl

Pieterjan van Delden  
   

Pieterjan van Delden is organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF) in Utrecht en is verbonden aan TIAS, de business school van de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde in 2009 op het onderwerp Samenwerking in de publieke dienstverlening. Sindsdien is hij betrokken bij de decentralisaties in het sociaal domein waarover dit boek een kritische reflectie geeft.

ISBN 9789461643261 | € 22,50 | 192 PP | PPB

ISBN 9789055158119 | € 16,99 | eBook (ePub 2.0)

 
         
 

Voor meer informatie, recensie-exemplaren of interviewverzoeken neem contact op met uitgeverij Van Gennep:

Léon Groen | leon@vangennep-boeken.nl | 020-6247033

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
020-6247033
publiciteit@vangennep-boeken.nl