De vermoeide samenleving - drie essays, door Byung-Chul Han

 
 
 

 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 
 

Filosoof Byung-Chul Han - drie essays!

"Wij zijn geen vrije burgers meer." - Byung-Chul Han in Vrij Nederland

"De totalitaire vorm die de roep om transparantie nu aanneemt, baart me zorgen. In een transparante samenleving moet alles direct toegankelijk worden in de vorm van informatie. En dat maakt bepaalde zaken kapot." - Byung-Chul Han in Vrij Nederland

 
 
   

VERTAALD UIT HET DUITS DOOR
FRANK SCHUITEMAKER

De drie essays in de bundel De vermoeide samenleving zijn prachtig en toegankelijk geschreven, zetten aan het denken zonder zelfhulpboek te zijn. Ze zijn een aanrader voor iedereen die zich met de keerzijden van onze huidige samenleving bezighoudt.

In onze prestatiemaatschappij worden we niet meer door geboden, verboden en regels beheerst, maar door projecten, initiatieven en motivatie. Dat klinkt positief, maar is het niet. Ons handelen staat in het teken van zo veel mogelijk productie en consumptie, en niet van het beschermen van wat voor ons wezenlijk is, zaken als zingeving
en ontspanning.

Deze kritiek ligt ten grondslag aan de hier gebundelde essays van de Koreaans-Duitse filosoof Han. Het neoliberale marktdenken maakt van ons prestatiesubjecten, die permanent blootstaan aan prikkels, informatie en impulsen. Dat doen wij onszelf aan, we leggen onszelf die beperkingen op. We maken alles transparant, kennen geen geheimen meer, verbannen de Ander en daarmee Eros; Han pleit voor gelatenheid waarin sociale relaties tot ontspannenheid komen.

ISBN 9789461643247 | PPB | 168 PP | €14,95

‘Een helder geschreven filosofisch essay over een van de grootste problemen van deze tijd.’ Nederlands Dagblad

‘Toch ligt in de oververmoeide samenleving (…), volgens Han ook de remedie. De vermoeidheid kan ons verleiden tot gelatenheid waarin sociale relaties tot ontspanning komen en drukdoenerij wegebt.’ NRC Handelsblad

‘Raakt de gevoelige snaren van deze tijd en zet aan tot grondige zelfanalyse.’ Cimedart

‘Han klaagt prestatiesamenleving aan.’ Volzin

 
 
 
         
 

Voor meer informatie en de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep,
afdeling Publiciteit.

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
020-6247033