De reizigers op de imperiaal door Louis Aragon

 
 

 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 

‘Wat je me daar te lezen hebt gegeven is van een grootsheid die geen commentaar behoeft.’ – Jean Paulhan


V E R S C H E N E N  3  J U N I


DE REIZIGERS OP DE IMPERIAAL - LOUIS ARAGON

Vertaald en van aantekeningen en nawoord voorzien door Hannie Vermeer-Pardoen

 
3D cover Reizigers op de imperiaal  
   


Ik was in de stemming om te filosoferen, want alles had voor mij een bittere smaak. Ik bedacht dat deze imperiaal een goed beeld was van het leven, of liever dat de hele omnibus dat was. Er zijn namelijk twee soorten mensen op aarde, zij die zoals de mensen op de imperiaal worden meegevoerd zonder dat ze enig benul hebben van de machine waarin ze zich bevinden, en de andere die op de hoogte zijn van het mechanisme van het monster, en die daaraan morrelen…

De reizigers op de imperiaal omvat het levensverhaal van de individualist Pierre Mercadier. Begiftigd met een goed verstand en een scherpe blik neemt hij de wereld om hem heen waar. Een turbulente wereld vol veranderingen in de periode 1889-1914, die begint met het optimisme van de Wereldtentoonstelling in Parijs en uitloopt op het fiasco van de Eerste Wereldoorlog. De grote gebeurtenissen weerspiegelen zich in de tragische levensloop van Mercadier, die, op zoek naar liefde en vrijheid, huis en haard verlaat om zijn geluk in Venetië en Monte Carlo te beproeven.

Aragon baseerde zich bij het schrijven van dit veelomvattende boek op de monde réel. Met voor elke scène een eigen stijl schetst hij een prachtig beeld van het Frankrijk van het fin de siècle in al haar facetten. Het gebrek aan gemeenschapszin, het onvermogen contact te leggen verleent de roman diepgang. De roman werd opgenomen in de prestigieuze Pléiade-reeks en geldt momenteel als een van de belangrijkste romans uit de Franse literatuur van de twintigste eeuw. Deze uitgave bevat de eerste vertaling in het Nederlands.

ISBN 9789461642516 | NUR 302 | PPB | 680 PP | €25

 

O V E R  D E  A U T E U R

Louis Aragon (1897-1982) was een Franse schrijver, dichter, vertaler, journalist en uitgever, geboren en getogen in Parijs. Hij begon als dadaïst, werd toen een van de grondleggers van het surrealisme en bekeerde zich in de jaren twintig tot het communisme. De reizigers op de imperiaal kon in 1942 alleen in een gecensureerde vorm verschijnen en werd door Aragon herzien in 1947 en 1965.


O V E R  D E  V E R T A A L S T E R

Hannie Vermeer-Pardoen (1930) vertaalde eerder van Voltaire ondermeer Filosofisch woordenboek, Filosofische vertellingen, Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778 en De onwetende wijsgeer, en november 2011 verscheen haar vertaling van Reis naar de Oriënt door Gérard de Nerval.

Over Filosofische vertellingen

'Opnieuw een bewonderenswaardige prestatie van Hannie Vermeer-Pardoen.' - NRC Handelsblad

Over Filosofisch woordenboek

'Schitterend vertaald (...) Elke bladzijde zindert en elke zin fonkelt.' - de Volkskrant

'De vertaling is virtuoos.' - Het Financieele Dagblad

Over Reis naar de Oriënt

'Prachtig vertaald.' - Trouw