Wiardi Beckman Stichting - Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken

 
 
 
 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 
 

22 mei Europese verkiezingen

In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting. Onder redactie van Ieke van den Burg, Jan Cremers en Annelies Pilon.

 

9 mei verschenen

 
   


Voorbij de retoriek. Sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken is een kritische analyse van de voorbije decennia, waarin het opbouwen van een sociaal Europa is achtergebleven bij het marktgerichte Europa. Wat zijn de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen? En vooral: hoe zorgen we ervoor dat sociaal Europa nu wel vorm krijgt? Dit is een opdracht aan het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie die na de verkiezingen van 22 mei gevormd worden.

Jacques Delors gaf de Europese interne markt in 1992 een drieledige doelstelling mee: concurrentie, samenwerking en solidariteit. Bij de opbouw van de Europese Unie is voortvarend gewerkt aan het liberaliseren van de kapitaalmarkt en het slechten van de grenzen. De verdieping van de politieke samenwerking en de uitbouw van de solidariteitsgedachte hinkten erachteraan. De financiële crisis heeft schrijnend aan het licht gebracht dat het te voeren economisch beleid in belangrijke mate door de financiële markten wordt bepaald.

Is het mogelijk een sociaal Europa te organiseren dat het vertrouwen van zowel kansarme als kansrijke burgers heeft, in de rijke evenals armere EU-landen? Of ondermijnt het huidige economische en monetaire beleid juist de solidariteit waarop de nationale verzorgingsstaten zijn gebouwd?


ISBN 9789461643285 | PPB | 208 PP | €22,50

 

 

 
   

Met bijdragen van: Lodewijk Asscher, Kathalijne Buitenweg, Rob Buitenweg, Marjolijn Bulk, Ieke van den Burg, Jan Cremers, René Cuperus, Michiel Emmelkamp, Camiel Hamans, Mijke Houwerzijl, Ad Melkert, Catelene Passchier, Paul Tang, Frank Vandenbroucke, Jan Marinus Wiersma, Rik Wisselink

 

 

Over De politiek van de euro. Biografie van een kwetsbare munt, het vorige boek van het Europafonds van de Wiardi Beckmanstichting:

‘De Wiardi Beckman Stichting brengt indringend in kaart hoe alarmerend de situatie is.’
– de Volkskrant

 
 
 
         
 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep,
afdeling Publiciteit.

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
020-6247033