De terugkeer van het algemeen belang door Roel Kuiper

 
     
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 

DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ENQUÊTECOMMISSIE OVER PRIVATISERING

11 MAART VERSCHENEN

  cover De terugkeer van het algemeen belang
   

In De terugkeer van het algemeen belang geeft Eerste Kamerlid Roel Kuiper een beeld van de gevolgen van de privatiseringspolitiek van de afgelopen dertig jaar, onder meer voor de NS, de KPN en de energiesector. Bedrijven werden verkocht, marktwerking toegelaten en overheidsdiensten op afstand gezet. De politiek verloor veel zeggenschap en burgers raakten gedesoriënteerd.

Wat waren de cruciale momenten in het proces van privatiseren en het verzelfstandigen van overheidstaken? Wat waren de bepalende motieven? Wat waren de gevolgen voor de burger? Welke rol speelde Europa in het beleid van de verschillende kabinetten? En hoe ging het parlement om met de golf van wetsvoorstellen op dit terrein? Veranderde de politiek zelf niet van karakter?

Op deze en andere vragen geeft Roel Kuiper, zich baserend op diverse onderzoeken, in dit fascinerende boek een helder antwoord. In het slothoofdstuk pleit Kuiper voor een terugkeer van het algemeen belang en doet voorstellen hoe deze terugkeer te realiseren.

ISBN 9789461642622 | PPB | 208PP | €17,90

 

Over de auteur

Roel Kuiper (1962) is Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en hoogleraar in Rotterdam. Hij was voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer, die onderzoek deed naar de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsdiensten.

 
         
 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep,
afdeling Publiciteit.

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
020-6247033