Het humeur van Nederland door René Cuperus

 
     
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 

18 FEBRUARI VERSCHENEN

René Cuperus schrijft tweewekelijks een column voor de Volkskrant. Hij is wetenschappelijk medewerker van de Wiardi Beckman Stichting, denktank van de PvdA en actief in het Europese netwerk van centrum-linkse denktanks. 18 februari verschijnt van zijn hand Het humeur van Nederland. Waar het om draait in de huidige politiek.

 
   

Als overgeleverde tradities geen zeggingskracht meer hebben, als de ‘lessen van de geschiedenis’ er niet langer toe doen, als de autoriteit van wetenschap en deskundologie is komen te vervallen, dan komt alles aan op het hier en nu. Dan wordt de weergave en interpretatie van actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen van levensbelang. Daaraan ontlenen we immers onze normen, ons toekomstvertrouwen, ons collectief humeur.

René Cuperus is als politiek commentator bij uitstek in staat de actualiteit – de Bulgaarse fraude, de dood van de grensrechter, rechterlijke dwalingen – te duiden en de onderliggende spanningen bloot te leggen. Steeds weer weet hij de lezer te verrassen met eigenzinnige observaties. En passant doet hij suggesties voor verbeteringen. In een samenleving waarin de media ons zelfbeeld en humeur bepalen, waar politici maar al te vaak krampachtig vasthouden aan Brusselse en Haagse regels, vormen zijn stukken verplichte kost voor iedereen wie de toestand van ons land ter harte gaat.

ISBN 9789461642912 | PPB | 200 PP | €14,95

 
         
 

Voor meer informatie, interviewverzoeken of de aanvraag van een recensie-exemplaar neem contact op met Uitgeverij Van Gennep,
afdeling Publiciteit.

 

Uitgeverij Van Gennep BV
Nieuwezijds Voorburgwal 330
1012 RW, Amsterdam
publiciteit@vangennep-boeken.nl
020-6247033