Lof der oppervlakkigheid door Femmianne Bredewold

 
 
 

 
 
 
Facebook icon     Twitter icon     Forward icon  
 
 
 
 

Verschijnt 10 januari

 
   

In de ‘participatiesamenleving’ moeten mensen meer zorg dragen voor anderen. Wat komt er in de praktijk van terecht? Wie doet er boodschappen voor de zieke buurman met een verstandelijke beperking? Wie helpt een buurtgenoot met een psychiatrische achtergrond om de post open te maken? En zitten mensen hier eigenlijk wel op te wachten?

Uit het onderzoek van Femmianne Bredewold blijkt dat de meeste mensen helemaal geen contact hebben met iemand die een verstandelijke of psychiatrische beperking heeft. En als er wel contact is, ontstaan er gemakkelijk problemen. Misverstanden met de buren, pesterijen in de buurt. Positief contact blijkt oppervlakkig contact te zijn. Mensen groeten elkaar en maken een praatje op het hondenveldje of in de winkel. Dit wijkt af van de verwachtingen in het beleid rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar hoe erg is dat eigenlijk?

Lof der oppervlakkigheid zet het ideaal van de participatie­samenleving met beide benen op de grond en geeft hand­vatten om de vermaatschappelijking van de zorg en de verwachtingen die zijn ontstaan na de invoering van de Wmo in goede banen te leiden.

 

Over de auteur

 
   

Femmianne Bredewold (1979) studeerde ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft verschillende jaren gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 2006 is zij onderzoeker bij het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle, waar zij onderzoek doet naar de gevolgen van de invoering van de Wmo. In 2009 startte ze als buitenpromovenda een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is haar proefschrift.

Promotie

10 januari 12:00 uur
Agnietenkapel
Oudezijds Voorburgwal 229 - 231|
1012 EZ  Amsterdam

 
 

ISBN 9789461642950 | PPB |
288 pp. | NUR 740 | €22,50