Facebook Twitter

S&D - jaargang 74/75/...

Auteur Wiardi Beckman Stichting | WBS
ISBN n.v.t.
Verschijningsdatum 24-6-2018
Prijs € 17,50 (los nummer)
Bindwijze Paperback
 

Inhoudsopgave S&D nummer 3 - 2018

---

3    Redactioneel Meegaan met de tijd
4    ColumnMenno Hurenkamp Meebewegen

---

        Bouwen alleen is niet genoeg
7      Peter Boelhouwer De toekomst van ons wonen
14    Francine Houben & Armand Paardekooper Overman Ver weg is het nieuwe dichtbij
19    Wim Derksen Uniek en geborgen wonen
21    Column Willem Heesen Een stad voor iedereen
22    Lobke Zandstra Dromen van een duurzame stad

---

26    Column Kati Piri & Lilianne Ploumen Mensenrechten in Marokko
27    Leo van der Wees Publiek geld = publieke informatie = publieke toegang
36    Dirk Achterbergh & Kees–Jan van Klaveren Wie is de patiënt?
45    Rob Wolvers De moeizame verhouding met de krijgsmacht

---

        Linkse waarden
52    Teun Dominicus Ga je mee verdwalen?
56    Yourik Malet Sociaal-democratie als bindingsmiddel van de samenleving
61    Naomi Woltring Sluitstuk van linkse waarden

---

66    Column Klara Boonstra Macht aan de nieuwe collectieven

---

S&D | Sociaal & democratie | Een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie | Verschijnt zes maal per jaar

Redactie
Paul de Beer
Nik de Boer
Meike Bokhorst
Klara Boonstra
Menno Hurenkamp
Ruud Koole
Marijke Linthorst
Annemarieke Nierop (eindredactie)

Redactieraad
Maurits Barendrecht
Liesbeth Noordegraaf
Marc Chavannes (voorzitter )
Paul Tang

De redactie verwelkomt bijdragen ter beoordeling. Kopij graag toezenden per e-mail naar send   @ wbs.nl.

Redactieadres

Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12
2595 ET Den Haag

Telefoon  (070) 262 97 20
E-mail  send   @ wbs.nl

Lay-out & omslag

Uitgeverij Van Gennep

Abonnementen

Bel (020) 606 07 21 of mail info  @  vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennis­makingsnummer.

Uitgever
Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX    Amsterdam
info  @  vangennep-boeken.nl
(020) 606 07 21


Abonnementsprijzen per jaargang

    Papier
    Student  /  aio  /  oio / Jong  wbs  / Jonge Socialisten: € 39,50
    Particulier Nederland: € 82,50

    Papier & digitaal
    Student / aio / oio / Jong  wbs / Jonge Socialisten: € 49,50
    Particulier Nederland: € 91,—
    Instelling Nederland: € 161,50
    Particulier buitenland: € 145,—
    Instelling buitenland: € 172,—
 
Losse nummers € 17,50

Een abonnement kan op elk ­gewenst ­moment ­ingaan. Opzeggen kan tot één maand voor het einde van de jaargang. Vanwege de aard en inhoud van de uitgave wordt u geacht het abonnement in het kader van uw beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 236 en 237 boek 6 BW. Mocht dit anders zijn, dan bent u ­gehouden dit binnen één maand na ingang van het abonnement per e-mail, telefonisch, schriftelijk of anderszins bij de abonnementenadministratie van de uitgever aan te geven.

© 2018 Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden vermenig­vuldigd en/of openbaar ­gemaakt zonder ­voorafgaande ­schriftelijke toestemming van de uitgever.