Facebook Twitter

S&D - jaargang 74/75/...

Auteur Wiardi Beckman Stichting | WBS
ISBN n.v.t.
Verschijningsdatum 24-4-2018
 
Bindwijze Paperback
 

Inhoudsopgave S&D nummer 2 - 2018

---

p.3   Redactioneel Emoties
p.4   Column | Ruud Koole Etnische ontzuiling
---
p.5   Menno Hurenkamp De koude kant van gelijkheid
p.12   Meike Bokhorst Van Bezuidenhout tot Bouwlust
p.22   Twan van Lieshout Weg van het redelijke midden
p.26   Jeroen Recourt Maak van de rechter een tweedelijnsvoorziening
---
Globalisering: waar blijft de moraal? (deel 2)
p.34   Nik de Boer Globalisering voor sociaal-democraten: drie lessen
p.38   Erik Hormes & Paul Tang De markt mag niet groter zijn dan de democratie
p.44   Klara Boonstra De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het werkgeverschap
p.54   Casper Gelderblom & Agnes Jongerius Een vuist maken over de grenzen heen
p.62   Ruben Zandvliet Het draait om de regels, en die kun je wijzigen
p.74   Ingo Venzke Juridische keuzes bepalen de verdeling van macht en welvaart wereldwijd
p.87   Marija Bartl Voor internationale samenwerking, tegen handelsakkoorden

---

S&D | Sociaal & democratie | Een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie | Verschijnt zes maal per jaar

Redactie
Paul de Beer
Nik de Boer
Meike Bokhorst
Klara Boonstra
Menno Hurenkamp
Ruud Koole
Marijke Linthorst
Annemarieke Nierop (eindredactie)

Redactieraad
Maurits Barendrecht
Liesbeth Noordegraaf
Marc Chavannes (voorzitter )
Paul Tang

De redactie verwelkomt bijdragen ter beoordeling. Kopij graag toezenden per e-mail naar send   @ wbs.nl.

Redactieadres

Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12
2595 ET Den Haag

Telefoon  (070) 262 97 20
E-mail  send   @ wbs.nl

Lay-out & omslag

Uitgeverij Van Gennep

Abonnementen

Bel (020) 606 07 21 of mail info  @  vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennis­makingsnummer.

Uitgever
Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX    Amsterdam
info  @  vangennep-boeken.nl
(020) 606 07 21


Abonnementsprijzen per jaargang

    Papier
    Student  /  aio  /  oio / Jong  wbs  / Jonge Socialisten: € 39,50
    Particulier Nederland: € 82,50

    Papier & digitaal
    Student / aio / oio / Jong  wbs / Jonge Socialisten: € 49,50
    Particulier Nederland: € 91,—
    Instelling Nederland: € 161,50
    Particulier buitenland: € 145,—
    Instelling buitenland: € 172,—
 
Losse nummers € 17,50

Een abonnement kan op elk ­gewenst ­moment ­ingaan. Opzeggen kan tot één maand voor het einde van de jaargang. Vanwege de aard en inhoud van de uitgave wordt u geacht het abonnement in het kader van uw beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 236 en 237 boek 6 BW. Mocht dit anders zijn, dan bent u ­gehouden dit binnen één maand na ingang van het abonnement per e-mail, telefonisch, schriftelijk of anderszins bij de abonnementenadministratie van de uitgever aan te geven.

© 2018 Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam

Niets uit deze uitgave mag worden vermenig­vuldigd en/of openbaar ­gemaakt zonder ­voorafgaande ­schriftelijke toestemming van de uitgever.