Facebook Twitter

Tegenwicht. Waarom waarden ertoe doen

Auteur Monika Sie Dhian Ho
ISBN 9789461642233
Verschijningsdatum 16-2-2013
Prijs € 22,50
Bindwijze Paperback
 

In samenwerking met de Wiardi Beckman Stichting

Onder redactie van Menno Hurenkamp, Annemarieke Nierop en Monika Sie Dhian Ho, respectievelijk hoofd- en eindredacteur van S&D en directeur van de Wiardi Beckman Stichting.

De samenleving is uit balans. Op scholen en op het werk, in buurten en wijken zetten marktwerking, vraagsturing en het streven naar efficiency mensen onder druk. Wat rechtvaardigheid of solidariteit is in de praktijk, raakt steeds meer buiten beeld. Niet gek dat mensen permanent ontevreden lijken over de politiek.

Tegenwicht verenigt een serie gerenommeerde auteurs vanuit de gedachte dat het tijd is om waarden terug te brengen in de politiek, om de technocratie en de heerschappij van het geld te lijf te gaan. Met bijdragen van onder meer Paul de Beer, René Cuperus, Margo Trappenburg, Hans Achterhuis, Gabriël van den Brink, Merijn Oudenampsen, Rutger Claassen, Kees Schuyt, Jan Willem Duyvendak, Mark Elchardus, Evelien Tonkens, Pieter Hilhorst en Arie van der Zwan.

Gelijktijdig met Tegenwicht verschenen in het kader van het Van waarde-project van de Wiardi Beckman Stichting:

Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21e eeuw >

Vooruit. Gesprekken over hoop en vrees in het dagelijks leven >