Facebook Twitter

De weg naar een politiek op menselijke maat

Auteur Edgar Morin
ISBN 9789461641007
Verschijningsdatum 13-6-2012
Prijs € 25
Bindwijze Paperback
 

Vertaald uit het Frans door Marjolijn Stoltenkamp

Het is niet meer voldoende om te protesteren. We moeten uiting geven aan wat we wel willen. Het is niet voldoende aan te dringen. We moeten ook in actie komen, en beginnen de wegen te zoeken die naar de Weg kunnen leiden. De boodschap die de Weg aangeeft, komt ook in deze tijd tot stand, en daaraan proberen wij hier een bijdrage te leveren.

De wereld staat voor grote uitdagingen. Er is een financiële, een ecologische, een maatschappelijke crisis. Hoe gaan we deze te lijf? Morin pleit in dit boek voor subtiele oplossingen. We moeten tegelijkertijd globalisering aanmoedigen en lokale oplossingen zoeken, de bureaucratie terugdringen en de overheid versterken, het onderwijs vernieuwen en traditionele waarden blijven koesteren. Morin pleit voor een nieuwe politiek, een politiek van de menselijke maat, die begint bij het engagement en de wil tot veranderen bij het individu.