Facebook Twitter

Intieme oorlog

Auteur Martine Groen
ISBN 9789461642462
Verschijningsdatum 1-6-2013
Prijs € 22,50
Bindwijze Paperback
 

7e herziene en uitgebreide druk

Het gezin zou toch vooral een veilige plaats moeten zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Mensen lopen juist in gezinsverband de grootste kans om bedreigd, vernederd, gemept, getrapt, verkracht of vermoord te worden.

In Intieme oorlog gaan Martine Groen en Justine van Lawick na op welke wijze geweld in een gezinssituatie kan ontstaan. Hoe kan een echtpaar terechtkomen in een spiraal van geweld? Met welke gevolgen krijgen kinderen te maken die getuige zijn van geweld tussen hun ouders? Hoe moet je omgaan met jongeren die hun ouders bedreigen? Alle vormen van huiselijk geweld passeren de revue – ook dat van vrouwen jegens hun mannen, of van broertjes en zusjes onder elkaar.

Martine Groen en Justine van Lawick zijn psychotherapeuten. Voor Intieme oorlog putten zij uit hun rijke praktijkervaring; de theorie wordt op vele plaatsen ondersteund door aangrijpende casussen. In deze volledig herziene vijfde druk zijn twee nieuwe hoofdstukken opgenomen, waaronder een over geweld in migrantenfamilies.

‘Vrij van vakjargon geschreven, zeer toegankelijk.’ – MGV

‘Lezen dit boek!’ – Systeemtherapie