Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

WBS | S&D magazine

 

Socialisme & Democratie is een uitgave van de Wiardi Beckman Stichting, wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie. Het blad verschijnt zes maal per jaar.

Abonnementen
Bel (020) 624 70 33 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer.


Abonnementsprijzen per jaargang

Papier
Student  /  aio  /  oio / Jong  wbs  / Jonge Socialisten: € 39,50
Particulier Nederland: € 82,50

Papier & digitaal
Student / aio / oio / Jong  wbs / Jonge Socialisten: € 49,50
Particulier Nederland: € 91,—
Instelling Nederland: € 161,50
Particulier buitenland: € 145,—
Instelling buitenland: € 172,—
 
Losse nummers € 17,50

Een abonnement kan op elk ­gewenst ­moment ­ingaan.
Opzeggen kan tot één maand voor het einde van de jaargang.
Vanwege de aard en inhoud van de uitgave wordt u geacht het abonnement in het kader van uw beroep of bedrijf te ontvangen en niet als consument op te treden in de zin van de artikelen art. 236 en 237 boek 6 BW. Mocht dit anders zijn, dan bent u ­gehouden dit binnen één maand na ingang van het abonnement per e-mail, telefonisch, schriftelijk of anderszins bij de abonnementenadministratie van de uitgever aan te geven.

© 2017   Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam

Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
info  @  vangennep-boeken.nl
(020) 624 70 33