Facebook Twitter
Uitgebrachte boeken:

Linders, Feringa, Potting & Jager-Vreugdenhil

Lilian Linders is lector van het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool Sociale Studies. Haar onderzoek richt zich op het samenspel tussen alle actoren die betrokken zijn bij het vormgeven van zorg en ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie. Ze is programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys.

Dana Feringa is pedagoog en gepromoveerd in de sociologie op een proefschrift naar burgerschap en inspraak van jongeren binnen gemeenten. Zij is als associate lector verbonden aan het lectoraat Beroepsinnovatie Social Work waar zij onderzoek doet naar de invloed van de transities en transformaties in het sociaal domein op burgers, professionals en overheid.

Marianne Potting werkt bij het Kenniscentrum Sociaal Domein Zuyd van de faculteit Sociale Studies en Educatie van Zuyd Hogeschool. Zij is lector van het lectoraat Informele Zorg. Haar onderzoek richt zich op de samenwerking tussen formele en informele zorgverleners, met name in de VG-sector. Tevens is zij programmaleider van het onderzoeksprogramma Wmo en leider van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd.

Marja Jager-Vreugdenhil is lector Samenlevingsvraagstukken bij Viaa, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Tevens is ze programmaleider werkplaats Sociaal Domein van de regio Zwolle.